Svenska

English
+Startsida
*Om företaget
Om denna sajt
+Nyheter
+Produkter
+ Beställ
+Ladda ner
+Återförsäljare
+Kontakt
+Länkar

NYTT: Ladda ner PC program gratis:
Pivario Configuration Center

NYTT: Upgradera gratis till ny Pivario V1 mjukvara:
Pivario V1 1.0.0 software

NYTT: Online visning och nedladdning av nya konfigurationer
Konfigurationer...

Nyhetsbrev som e-post
Anmäl er till nyhetsbrevet


Pivario AB

Pivario är ett högteknologiskt företag i hjärtat av skotersverige, närmare bestämt Krokom i Jämtland. Den egenutvecklade Pivario V1-variatorn med P.E.C.T-teknologin marknadsförs genom snöskoteråterförsäljare mot slutkund. Affärsidén är att erbjuda snöskoteranvändare en växlingsfunktion som ger snöskotern ett bredare användningsområde, mindre underhåll, lägre buller och bensinförbrukning.

Kvalitetspolicyn innebär att vi säljer produkter som uppfyller användarens högt ställda krav på kvalitet och tillförlitlighet. Detta säkerställer vi genom väl utprovade komponenter som monteras samman av utbildad personal och testas före varje leverans till kund. Våra nöjda kunder är det slutgiltiga beviset på att produkten håller rätt kvalité.

Miljöpolicyns målsättning är att sälja en produkt vars huvudsyfte är att utnyttja förbränningsmotorn hos terrängfordonet på ett bättre och effektivare sätt. Målet med produkten är att den så långt som möjligt skall vara återvinningsbar vilket genomsyrar hela tillverkningsprocessen hos oss och våra leverantörer.

PIVARIO AB | Offerdalsvägen 25, Box 41, SE-835 21 KROKOM, Sweden | Phone: +46 (0)70 524 33 81 | Fax: +46 (0)640 616 26 | www.pivario.com