Svenska

English
+Startsida
+Om företaget
+Nyheter
+Produkter
+ Beställ
+Ladda ner
+Återförsäljare
+Kontakt
+Länkar

NYTT: Ladda ner PC program gratis:
Pivario Configuration Center

NYTT: Upgradera gratis till ny Pivario V1 mjukvara:
Pivario V1 1.0.0 software

NYTT: Online visning och nedladdning av nya konfigurationer
Konfigurationer...

Nyhetsbrev som e-post
Anmäl er till nyhetsbrevet

2008-07-04  

Pivariovariator på Microcar

Under våren har Pivario på prov bestyckat en microcar mopedbil med en V1-Pro variator. Tester har gjorts för att bland annat utvärdera hur bränsleekonomin, bullernivån, accelerationen förändrats.

Pivario kan utifrån test konstatera att det inte är några problem att bestycka en mopedbil med varatorsystemet. Erfarenheter visar att systemet fungerar mycket bra på maskinen och ökar maskinens redan positiva egenskaper något avsevärt.

Den första veckan i Juli kan man börja att handla Pivariosystem till sin Microcar mopedbil.

Hur fungerar Pivario och körlägesväljaren? Tillslaget och utväxling styrs elektroniskt och kan därmed kontrolleras. Till exempel kan utväxlingen vara bibehållen låg trots att motorn går på höga varv, eller tvärtom, vid låga varv växlar variatorn ut maximalt utifrån motorns karaktär. Detta medför inte bara ökad körglädje utan också positiva miljöaspekter som följd. Minskad bränsleförbrukning och buller för att nämna några.

Ett körläge kan jämföras med en variatorkonfiguration. Pivario kan lagra tre körlägen som föraren väljer fritt mellan under körning.


Ny ägare o Adress för Pivario»
Ny ägare o Adress för ...

Microcar»
Pivariovariator på Micr...

Extrautrusta din Alstor med hydrauliska bromsar»
Nu lanserar Pivario hydr...

Testa ALSTOR på demonstrationsdag»
Testa ALSTOR på Pivario...

John Deere Gator HPX 4x4»
Pivario test på John De...

TERRI»
Pivario på TERRI...

VIMEK 606»
Pivario på VIMEK...

PIVARIO AB | Offerdalsvägen 25, Box 41, SE-835 21 KROKOM, Sweden | Phone: +46 (0)70 524 33 81 | Fax: +46 (0)640 616 26 | www.pivario.com