Svenska

English
+Startsida
+Om företaget
+Nyheter
+Produkter
+ Beställ
+Ladda ner
+Återförsäljare
+Kontakt
+Länkar

NYTT: Ladda ner PC program gratis:
Pivario Configuration Center

NYTT: Upgradera gratis till ny Pivario V1 mjukvara:
Pivario V1 1.0.0 software

NYTT: Online visning och nedladdning av nya konfigurationer
Konfigurationer...

Nyhetsbrev som e-post
Anmäl er till nyhetsbrevet

2008-05-21  

Pivario på VIMEK

Under våren har Pivario på test bestyckat en Vimek 606 miniskotare med en V1-Forestvariator. Erfarenheter visar att systemet fungerar mycket bra tillsammans med kubotamotorn och utifrån utlåtanden från testförare ökar maskinens redan positiva egenskaper avsevärt. Genom kontrollerat tillslag och utväxling nås egenskaper som till exempel smidigare gång, mindre remslitage, ökad dragförmåga och framkomlighet. Alltså, bättre egenskaper och fler fördelar med Pivario.

Se demofilmer>>


Kontinuerlig utveckling

Pivario arbetar ständigt med att förädla tranmissionsegenskaperna och genom det intelligenta elektroniksystemet kan driftsinformation utläsas löpande. För tillfället arbetar det med att sänka arbetstemperaturen för att alla komponenter skall arbeta optimalt.


Begränsat antal

Det finns ett stort intresse för systemet bland Vimekägare runt om i landet. Många hör av sig med frågor kring tekniken och Pivario siktar på att kunna bestycka de första maskinerna under sommaren 2008. För närvarande finns det ett begränsat antal färdigkonfigurerade variatorer till Vimekmaskinerna i lager. Boka därför din variator i god tid för att säkerställa leverans detta år.

Läs mer...


Ny ägare o Adress för Pivario»
Ny ägare o Adress för ...

Microcar»
Pivariovariator på Micr...

Extrautrusta din Alstor med hydrauliska bromsar»
Nu lanserar Pivario hydr...

Testa ALSTOR på demonstrationsdag»
Testa ALSTOR på Pivario...

John Deere Gator HPX 4x4»
Pivario test på John De...

TERRI»
Pivario på TERRI...

VIMEK 606»
Pivario på VIMEK...

PIVARIO AB | Offerdalsvägen 25, Box 41, SE-835 21 KROKOM, Sweden | Phone: +46 (0)70 524 33 81 | Fax: +46 (0)640 616 26 | www.pivario.com